Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor

 

 

 

Konu: Cuma Hadisleri..

 1. #1
  YoRGuNuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum: YoRGuNuM âíå ôîğóìà
  Üyelik tarihi : 05.Ekim.2006
  Yaşı: 36
  Mesajlar : 299
  Tecrübe Puanı : 0
  Array

  Post Cuma Hadisleri..

  https://combeki.com/images/yorumlarinizi.png

   


  http://www.combeki.com/forum - Cuma Hadisleri.. Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:
  "Cum'a gününde bir saat vardır Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir" Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu (11)
  Cum'a gününün içindeki saat küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir
  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:
  - 'Cum'a günü ibâdet ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurmuşlardır
  -"Size bir sûre haber vereyim mi ki azameti semâ ile arz arasını doldurmuş onu yetmişbin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder sonunda üç gün de ziyâdesi vardır Ve semâya ulaşan bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır" (13)
  "Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl" (14)
  Hadîsin şerhinde deniliyor ki bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir
  "Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyâmet korkularından emin kılar " (15)
  "Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur" (16)
  "Cum'a gününde bir saat vardır mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah 'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet eder Ashab-ı kirâm: 'Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah" dediklerinde: "İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir" buyurdular
  "Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa
  diyen kimsenin yüzbin günâhını ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder" (17)
  --------------------------------------------------------------------------------
  (11) bk el-Ezkâr 80; Buharî Deavât 61
  (12) el-Câmi'u's-Sağîr
  (13) bk Tuhfetü'z-zâkirîn 269
  (14) Tirmizî Ticâret 41
  (15) Râmûzü'l-ehâdîs 427 (Deylemî'den)
  (16) el-Cami'u's-Sağîr
  (17) Buharî Deavât 61

  Ebû Hüreyre'den şöyle dediği rivâyet edilmiştir: "Rasûlullah (sas)'a Cuma gününe niçin bu adın verildiği sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştir: "Babanız Âdemin yaratılışı o günde oldu Kıyâmet o günde kopacak yeniden dirilme ve insanların hesap için yakalanması o günde olacaktır Cuma gününün üç saatinin sonunda öyle bir an vardır ki o anda dua edenin duası kabul olunur " (Ahmed b Hanbel İstanbul 1981 II 311)


  CUMA NAMAZI VE CUMA HUTBESİ İLE İLGİLİ İKİ HADİS
  Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa boş ve mânasız bir iş yapmış olur"

  Müslim Cum`a 27 Ayrıca bk Müslim Cum`a 26; Ebû Dâvûd Salât 203; Tirmizî Cum`a 5; İbni Mâce İkâmet 62 81

  Bir sonraki hadisle birlikte açıklanacaktır

  Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan aralarında geçen günahlara keffaret olur"

  Müslim Tahâret 16 Ayrıca bk Müslim Tahâret 14 15  Açıklamalar

  Peygamber Efendimiz ilk hadîs-i şerîfte cuma namazının önemine işaret etmekte bu namazı usûlüne uygun olarak kılan kimsenin on günlük günahının bağışlanacağını müjdelemektedir Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cuma ibadetinin biri bedenî diğeri de ruhi olmak üzere iki şartından söz etmekte bedenî hazırlığın sünnetlerine ve edeplerine uygun şekilde güzelce abdest almak hatta sonraki bir hadiste tavsiye edileceği üzere boy abdesti almak olduğunu söylemekte ruhi hazırlığın da cuma hutbesi okunurken hiçbir şeyle ilgilenmeden ve kimseyle konuşmadan hutbeyi dinlemek olduğunu belirtmektedir Zira hutbe okunurken konuşulan her gereksiz söz yapılan her mânasız iş bu önemli ibadetin sevabını kaybetmeye yol açar

  Birinci hadiste müslümanların hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynamaktan menedilmeleri bize târihî bir gerçeği hatırlatmaktadır Peygamber Efendimiz zamanında mescidlerin zemini kum ve topraktı Bu sebeple bazı sahâbîler hutbe okunurken secde edecekleri yerlerdeki çakıl taşlarını alıp kenara koymaya çalışırlardı Bu basit meşgale insanın hem bedeni hem de ruhuyla kendini ibadete vermesine engel olduğundan Allah'ın Resûlü hutbe dinlerken başka bir şeyle oyalanmamayı tavsiye etmektedir

  Her iki hadîs-i şerîfte belirtilen ve bizim için hayâtî öneme sahip bir mesele de farz ibadetlerin küçük günahların affına vesile olmasıdır Buna göre insanın gönül huzuru ile bir vakitten öteki vakte kadar kıldığı beş vakit namaz cuma namazı ve samimiyetle tuttuğu ramazan orucu aynı cinsten bir diğer farzın yapılacağı zamana kadar işlenen küçük günahların bağışlanmasına imkân vermektedir İnsanoğluna sunulan böyle bir imkân Cenâb-ı Hakk'ın kulunu ne kadar sevdiğinin ve iki cihanda bahtiyar olması için ona büyük fırsatlar verdiğinin en güzel delilidir

  Şu da unutulmamalıdır ki bu hadisler ile benzeri hadislerde bağışlanacağı belirtilen küçük günahlar insanın Allah'a karşı sorumlu olup da yapmadığı görevleridir; diğer bir söyleyişle insan üzerindeki Allah hakkıdır Küçük günahların bağışlanması büyük günahlardan sakınma şartına bağlıdır Kul haklarının affedilmesi ise kendisine karşı haksızlık yapılan insanın hoşnut edilmesiyle mümkün olabilir Bununla beraber Allah Teâlâ'nın haksızlığa uğrayan kulunu razı ve hoşnut edip haksızlık eden kulunu bağışlaması da pekâlâ mümkündür Büyük günahlara gelince onların bağışlanması ya samimi bir tövbe ile veya Cenâb-ı Mevlâ'nın lütuf ve keremiyle mümkün olur

  Açıklamakta olduğumuz bu hadis cuma namazının en üstün ibadet olduğunu açıkça ifade etmektedir Zira beş vakit namaz sadece öteki vakte ramazan orucu sadece öteki ramazana kadar işlenen küçük günahların bağışlanmasına vesile olduğu halde cuma namazı öteki cumaya kadar yapılan günahların bağışlanmasına vesile olduktan başka ayrıca üç günlük günahın daha silinmesine imkân vermektedir Ancak bu imkânı elde edebilmek için hadisin baş tarafındaki iki şartı yani güzelce abdest alma ve hutbeyi bir şeyle oyalanmadan ve konuşmadan sükûnetle dinleme gereğini unutmamalıdır

  Bazı ibadetlerin küçük günahların bağışlanmasına vesile olduğu âyet-i kerîmelerden de anlaşılmaktadır: "İyilikler kötülükleri (günahları) giderir" [Hûd sûresi (11) 114] "Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere koyarız" [Nisâ sûresi (4) 31] âyetleri bu ilâhî ihsânı ve bağışı göstermektedir

  İnsan bu güzel imkânı değerlendirmeli iyilikler ve ibadetler yaparak Cenâb-ı Hakk'ın bağışına lâyık olmaya çalışmalıdır Bu güzel ibadetler sayesinde insanın bağışlanacak küçük günahı kalmasa bile bu ibadetler onun derecesinin artmasına belki de Cenâb-ı Mevlâ'nın lutfuyla büyük günahlarının hafiflemesine vesile olacaktır  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1 Cuma namazına gitmeden önce güzelce abdest almalı hatta mümkünse boy abdesti almalıdır
  2 Cuma hutbesi sükûnetle dinlenmeli hutbe okunurken hiçbir şeyle meşgul olmamalıdır
  3 Beş vakit namaz cuma namazı ve ramazan orucu büyük günahlardan sakınıldığı takdirde öteki vakte öteki cumaya ve öteki ramazana kadar yapılacak küçük günahların bağışlanmasına vesile olur
  4 Büyük günahların bağışlanması için o günahlardan samimi bir şekilde tövbe etmek gerekir; tövbe edilememişse o günahı Cenâb-ı Hakk'ın bağışlaması umulur


  Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur Ramuz

  Cuma günü günah işlemeden geçerse diğer günler de selametle geçerİGazali


  Cuma günü kuşlar vahşi hayvanlar birbirine “Selam size bugün Cumadır” derlerDeylemi

  Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilirTaberani

  Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir Allahü teâlâ o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar Bunlar: Kadir gecesi Arefe gecesi Berat gecesi Cuma gecesi ve günleriDeylemi


  Cuma günü sabah namazından önce “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın deniz köpüğü kadar da olsa bütün günahları affolurİbni Sünni


  Cuma günü veya gecesi ölen mümin şehid olur kabir azabından kurtulurEbu Nuaym

  Ana-babanın kabrini Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur haklarını ödemiş olurTirmizi


  Cuma günü 80 salevat getirenin 80 yıllık günahı affolurDare Kutni

  Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilirİsfehani

  Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk verilirTaberani


  Allahü teâlâ bugünden itibaren kıyamete kadar size Cuma namazını farz kıldı Adil veya zalim bir imam (başkan) zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cuma namazını terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse onun namazı zekatı haccı orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmazİbni Mace

  Allah’a ve ahirete inanan Cuma namazına gitsin!Taberani

  Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir (iyilik yapamaz olur) gafil olurMüslim

  Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye Cehennem ateşi haramdırTirmizi

  Cuma namazından sonra yedi defa ihlas ve muavvizeteyn (yani iki Kul euzu'yu) okuyan kimseyi Allahü teâlâ bir hafta kazadan beladan kötü işlerden korurİbni Sünni

  Büyük günah işlenmediği müddetçe beş vakit namaz ile Cuma namazı öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettirMüslim

  Cuma namazı kılmak köle kadın çocuk hasta hariç her müslümana farzdırHakim

  Cumaya gelmeyen erkeklerin evlerini yıksam diye düşündümBuhari


  Kufe'de hutbe verirken minberden şöyle seslenmiştir: "Cuma günü olunca şeytan çarşı ve pazara erkenden bayraklarıyla gider insanlara binbir engel çıkararak mani olmaya onları cumadan (hiç olsun) geciktirmeye çalışır Melekler de erkenden gidip mescidin kapılarına dururlar Gelenleri birinci saatte gelenler ikinci saatte gelenler diye yazarlar Bu hal imam (hutbeye) çıkıncaya kadar devam eder Kişi mescidde imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturup can kulağıyla dinledi ve konuşmadı mı kendisine iki kat sevap vardır Kişi uzakta kalır ve imamı dinleyemeyeceği bir yere oturur sessiz durur ve konuşmazsa bir hisse sevap alır Eğer imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur fakat boş konuşma yapar sessiz kalmazsa ona iki hisse vebal yazılır Eğer dinleme ve görme imkanı olmayan bir yere oturur ve boş konuşur ve sessiz kalmazsa ona bir hisse vebal vardır Kim de yanındaki arkadaşına cuma günü "sus" derse "boş konuşmuş" olur Kim de boş konuşur ise o cumadaki sevaptan nasibsiz kalır" (Hz Ali) konuşmasının sonunda şunu söyledi: "Ben bunu Resulullah (sav)'dan işittim"

  Ebu Davud Salat 209


  Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cum'a en hayırlı günlerinizden biridir Hz Adem aleyhisselam(ıntoprağı) o gün yaratıldı o gün kabzedildi (Kıyamette Sur'a) o gün üflenecek sayha da o günde olacak Öyleyse o gün bana salavatı çok okuyun Zira salavatlarınız bana arzedilir" Orada bulunanlar: "Salavatlarımız size nasıl arzedilir? Siz çürümüş olacaksınız!" dediler Aleyhissalatu vesselam: "Allah Teala Hazretleri Arz'a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı" buyurdular

  Ebu Davud Salat 207 Nesai Cum'a 5
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Sosyal Bağlantılar

Sosyal Bağlantılar

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

 

 

 

 • Çocuk Şarkıları | Pedagoji Okulu | Kikirdak Çocuk | ardiyo DJ | Kelebeklerim | Non Stop Konya |
 •